Kā tiek noteiktas grāmatvedības pakalpojumu cenas?

Grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas atkarībā no uzņēmuma darbības sarežģītības un ikmēneša darījumu skaita. 


Minimālā grāmatvedības pakalpojumu abonēšanas maksa - 120.00 EUR/ mēnesī + PVN (līdz 3h mēnesī). 

Papildus pakalpojumi

Papildu grāmatvedības pakalpojumi ir tādi pakalpojumi, kas nav nepieciešami katram uzņēmumam. Ja uzņēmumam tie nav vajadzīgi, to cena attiecīgi netiek aprēķināta.

 Pakalpojums

 Cena, EUR*

 Jauna uzņēmuma reģistrācija

no 80

 Dokumentu noformēšana, pieņemot jaunu darbinieku

 50


 Ceļazīme (h)

50

 Statistikas atskaites (h)

50

 Pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā (h)

50

 Operatīvā bilance (gab)

no 150

 Uzņēmuma metodikas izstrādāšana, veidlapu sagatavošana (gab)

no 150

 Lietvedības pakalpojumu abonēšana (mēnesis)

no 100

 Nodokļu konsultācijas (h)

50

 

 Gada pārskats (h)

50

 * Cenas norādītas bez PVN