Grāmatvedības pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem visā Latvijā

Jūsu dokumenti un atskaites vienmēr būs ideālā kārtībā!

2024. gadā uzņemam jaunus klientus!

Profesionāla ārpakalpojuma grāmatvedība

Grāmatvedības un finanšu vadības birojs sniedz plaša spektra grāmatvedības pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām Latvijā un ES valstīs: pārbauda un sastāda pārskatus pēc IFRS standartiem un pārstāv organizācijas intereses valsts iestādēs.

Mūsu ikdienas sniegtos grāmatvedības pakalpojumus var iedalīt šādi:Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām:

 • Nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
 • Darījumu dokumentu pārbaude un iegrāmatošana;
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite;
 • Darba algu aprēķināšana;
 • Kases un bankas operācijas, avansa norēķini.
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai;
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas iesniegšana;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem;
 • Grāmatvedības politikas izveide;
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos.

Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā

Sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Mēs atrisināsim jautājumus, kas saistīti ar nodokļu samaksu, pārskatu iesniegšanu un uzturēšanu un klienta interešu pārstāvēšanu nodokļu inspekcijā. Mēs atbrīvosim Jūs no rutīnas un palīdzēsim Jums organizēt visus procesus attālināti.

Biznesa plāna sastādīšana

Finanšu vadība

Regulāri uzmanīsim visus uzņēmuma rādītājus un sniegsim rekomendācijas šo rādītāju uzlabošanai.

Mūsu priekšrocības

Grāmatvedības pakalpojumu cena

Izmaksu ietaupījums

Grāmatveža darba algas ekonomija: pakalpojumu apmaksa notiek saskaņā ar iesniegto rēķinu bez sociālo nodokļu apmaksas. Nemaksā par grāmatveža darba vietu, kancelejas preču izmaksām, licenču maksām u.c.

Grāmatvedības ārpakalpojumi


Caurspīdība un drošība

Mūsu darbsir apdrošināts, un gadījumā, ja kļūdīsimies, klients ir drošībā, un viņa izdevumi tiks kompensēti.

Grāmatvedības birojs

Licencētas programmas

Strādājam ar licencētu grāmatvedības programmu Tildes Jumis un Moneo. Strādājam arī ar klienta rīcībā esošajām programmām.

Grāmatvedības uzņēmumi

Mobilitāte

Esam mobili un izmantojam visas mūsdienu tehnoloģijas, lai grāmatvedības procesus varētu veikt pilnībā attālināti.

Interesē sadarbība? Raksti!